Chengdu

Bha mi ann an Sìona a-rithist, ann am baile an e an t-ainm Chengdu a th’ ann.
Bha an dàrna turas a bha mi ann an Sìona. Chunnaic mi Shanghai, Beijing, agus Chengdu. Tha gach baile eadar-dhealaichte eatarra.
’S e am baile mòr agus trang ann ach tha e beagan nas sèimhe cuideachd. ‘S e baile cudromach agus àite an riaghaltas a th’ ann am Beijing am feadh port trang agus baile na cruinne a th’ ann an Shanghai. Tha Chengdu diofaraichte gu dearbh. ‘S e baile as motha den roinn Sichuan, no Sechuan, a th’ ann. Tha “Baile Iar” air.
Tha mòran duine air rothair no rothar-ola no rudeigin a bheil draibheadh ri faicinn. Bidh càraichean ann gu leòr cuideachd. ‘S ann mu thimcheall dà deug millean duine a tha iad a’ fuireach anns a’ bhaile, ’s dòcha! Chan eil fhios aig duine le cinnt.
B’ fheàrr leam am baile Shanghai ach b’ fheàrr leam a bhith ag ithe biadh Chengdu. Tha am biadh Sichuan coltach ris a faigh thu anns a’ dhùthcha agad.
Gu mì-fhortanach, tha milleadh an adhair uabhasach mòr ann! Chan faic thu a’ ghrèin idir, mura h-eil thu an taobh a-muigh a’ bhaile. Bidh do shùilean a’ losgadh!
Dh’ionnsaich mi rudan ùra, agus saoilidh mi gu bheil seann fhiosrachadh aig Sìonach, mar sin a bha aig na Gàidheil. ‘S fiù dh’ innse mo sheanmhair dhomh mu chuspairean inntinneach a bha iad coltach ris an cuala mi bhon sgeulachdan às a’ Ghàidhealtachd.
Mar eisimpleir, ‘s e an t-àite as motha a phòsadh a bheil dà abhainn a’ ceangail ri chèile.
Bha mi ann am pàirc cuideachd, a bheil panda agus panda dearg a’ fuireach. Tha iad a’ feuchainn ri cumail nam beathaichean oir tha iad an cunnart.
Bha mi glè thoilichte a bhith an sheo, ach, feumaidh mi a ràdh, bha mi glè thoilichte a bhith aig an taigh air ais a-rithist.Abair sgudal!

Bha an sgudal mòr ann anns an taigh againn an latha roimhe. Chaidh an t-amar sgudail làn. Chan eil mi cinnteach ciamar a chanas tu “septic tank” sa Ghàidhlig ach bha e làn a dh’aindeoin.
Air sgàth gu robh amar làn, thig an t-uisge sgudail suas agus a-steach anns an ùrlar iosal. Phrrr. Bha am brath ùrlar air a mhilleadh agus stuth eile.
Smaoinichibh air a’ bholadh! Ach chan eil mi airson talach air. Bha againn ri daoine glanadh fhaighinn. Mo chreach. Bha iad cho daor, ach bu chòir dhomh a ràdh, bha e nas daoire brath ùrlar ùr a cheannach.
Cha robh mi air mo dhòigh idir.