Cànan nan Gaidheil

Tha iongnadh orm cia mheud blais Gàidhlig a tha a-muigh an siud. Tha fios agam gu bheil sin blas Leòdhasach, blas Uibhisteach, blas Sgitheanach agus blas Earra-Ghàidheal ann. ‘S math dh’fhaoidte gu bheil blas Albais cuideachd.

Ach, ‘s ann tòrr blais a th’ anns an t-saoghal againn. Mar eisimpleir Gàidhlig na Beurla, Beurla Sassanaich agus Ameireaganaich, na Gearmailtis, na Ruis agus na Frangais.

Choinnich mi duine a tha deagh Ghàidhlig aige. Dh’fhaighnich mi ris, dè blas na Gàidhlig agad? Fhreagairt esan gu bheil measgaich nam blas aige, beagan Leòdhasach, beagan Uibhisteach, agus cuid Sgitheanach. Uill, ‘s dòcha gu bheil beagan Gàidhlig na Beurla Ameireaganaich aige cuideachd.
No neach-ionnsachaidh eile, dh’innse ise dhomh, gu bheil cuid den Ghàidhlig Ruairidh MacIlleathain aice. Tha fios agad, ‘s e fear laghach a tha a’ bruidhinn air an rèidio.

Agus mise? Uill, ‘s e Gàidhlig na Babharais th’ agam. Tha na litrichean ‘l’ gus ‘d’ coltach ris a’ blas Frankonais.

Càit an tèid a’ chànan nan Gaidheil? Innse dhomh. Tha mi an dòchas gur urrainn do na h-oghaichean a cluinntinn fìorghlan... le ‘ch’, ‘-idh’, ‘-adh, ‘r’ caol agus tiugh, ‘l’ caol agus tiugh... tha fios agad na tha mi a’ ciallachadh, nach eil?

Barailean: 1

Sgrìobh Blogger GunChleoc...

Tha. 'S e an cànan ceilteach leis na fuaimean as doirbhe a th' ann a' Ghàidhlig. Agus tha tòrr de dhual-chainntean ann! Tha blas caran measgaichte agamsa gun teagamh air sgàth 's gun cluinn mi blais eadar-dhealaichte anns an rèidio gach latha. Càite an tèid an canan? Chan eil a fhios agam.

5:22 AM  

Sgrìobh do bharail...

<< Dhachaigh