‘S e an t-àite snog a bhith

Fhuair mi an hammock is chur e eadar dà chraobh. ‘S e “weeping cherry” a th’ ann a’ chraobh, agus “dogwood” ann a’ chraobh eile. Tha gach craobhan a’ laigh na dubhair aca air.
‘S toil leam nam laighe ann an hammock. Bidh na coin agam an laighe mun chuairt orm agus an cat de dà chat agam a feuchainn ri a shreap. ‘S toil leam leabhar a leughadh agus fònadh gu charaidean dhomh.
A bheil an t-àite prìomhach agadsa?

Mo chù, Diana

Rugadh Diana naoi deicheamh den t-Òg-mhìos, mìle naoi ceud ceithir fichead 's a h-aon deug, ann am Babharia, Gearmailt. Bha i “Bayrischer Gebirgsschweisshund” ('S e Bavarian Mountain Hound anns a'Bheurla) a bh' innte.
Bidh na coin sin a’ cleachdadh air son sealg. Ma loisgeadh sealgair aig fiadh is nach biodh fiadh air a mharbhadh gun dàil, ruitheadh fiadh air falbh agus biodh an cràdh mòr air.
Tha aig na coin seo ri faighinn fiadh leònte. Tha an t-sròin aig cù an urrainn dhi fàileadh a thog fiù ‘s às dèidh dà fhichead uairean ‘s a h-ochd! Chan fheum iad fuil sam bith mar lorg, tha eagal air fiadh a’ atharrachadh fàilidh an fhallais gum bi a’ tighinn a-mach às an fhàireag-fhallais den chasan, eadar na h-òrdagan aca.

Bha ise a‘ fàs aosta ach bha e coltach ri bha i a bhith slàn gu leòr. Ach bha aillse a’ fàs oirre, anns an t-sròn aice. Bha fuil a’ tarraing às an t- sròn, uaireannan airson dà fhichead mionaidean a thìde. Tha còig mionaidean cunnartach. Chan eil leigheas ann chan eil ach “palliative” leigheasan. As dèidh trì mìosan thàinig vet a marbhadh... agus tha i na cadal a-riamh o chionn 1st den t-Og-mhios, 2006.

Bha ise ciùin agus àlainn. Bha ise coibhneil ach dìonach cuideachd. Fhuair mi i nuair a bha i sia seachdain a dh’aois. Bha i companach dhomh agus caraid do mo chloinn fad na h-ùine. Bidh mi ga h-ionndrainn.