Oidhche Challainn

Bliadhna Mhath Ùr do na Gaidheil, na fileanta agus na luchd-ionnsaidh. Dè tha dol an-diugh?

Turas nach dìochuimhnich mi gu bràth

Chaid mi air chèilidh air Sìona. Bidh mi ag obair airson companaidh mòr le factaraidhean thairis air an t-saoghal agus tha dà factoraidh anns a'Shìona, anns a Shanghai agus Beijing. Bha mo chiad turas anns a'Shìona. 'S e turas-adhair ochd uairean a th'ann agus chaidh mi "business class". Bha e snog! Chan eil Sìona mar sin shaoil mi. Tha bailtean ùra glè thrang eile ann . Tha ochd deug millean daoine a'fuireach anns a Shanghai agus tha mu trì deug milean daoine ann an Beijing. Dh'fhuireach mi anns a taigh-òsda anns a Shanghai a bhith taigh òsda as àirde anns an t-saoghal. Bha rùm agam air dà fhichead ùrlaran 's ochd deug! Cha b'urrain dhomh fhaicinn fhada ge-tà. ‘S e ceò truailleaidh a bh’ ann. Nuair a bhiodh tu a'faicinn a-mach na-h-uinneige bidh thu a'faicinn mòran taighean-àirda!
Chan eil ach beagan taighean ann le dà ùrlan. Biodh teagleach le clann, pàrantan, seanairean 's seamhairean eile a'fuireach anns a taigh-dà-ùrlan. Choimhead mi margaidean agus tempaill. Dh' ithe mi biadh neònach, bha i glè neònach, gu dearbh. Biodh stopadhan traiffic ann gu tric. Chaneil mi airson a'draibhaidh an sin!

Seallaibh na dealbhan seo:

The Grand Hyatt in Shanghai, view inside and up

Beijing, view from the forbidden city to White Pagoda
Ming tombs
The Great Wall:

The powerful dragon guarding house of Yu Yuan Garden and it's entrance in ShanghaiBuddha temple:


contrasts (Shanghai)