cluich na geamaichean!

Ma bhios mi nam leisg 's toil leam nam fòraman eile a'coimhead càit' a bhios mi a'faidhinn ceanglaichean èibhinn bhon am gu am. Tha mi a'cuir cuid an-seo. Tha mi an dòchas gu chòrdaigh ruibh.
http://www.bbc.co.uk/science/humanbody/sleep/sheep/reaction_version5.swf

agus:
http://www.bbc.co.uk/history/ancient/vikings/launch_gms_viking_quest.shtml

An innis thu dhomh mar rinn thu?

seann thaigh ùr

bha mi a'thogail dealbhan eile a'nochdagh don charaidean, a d'iarraidh iad orra.

's e an aisling mo chait a th'ann air sgàth ‘s gum bi iad a-staigh rè na h-ùine seo bidh na coin agam a'fuireach a-mach.

dealbhan eile


's e taigh ùr agam a th'ann
uill, tha sean thaigh ann a chaidh a thogail o chionn ochd bliadhna deug. tha e coltach ris sean thaigh an taobh deaise. Tha e glè shnog agus còrd rium a'fhuireach seo. 's e tòrr obair a th'ann. Bidh mi a fuireach às na bogsan o chionn fhada.

gluasadh

cha bhidh mi ag innse rudeigin inntinneach idir... tha mi a’faireachdainn mar Cadalach... sgith, glè sgith. Cha fhios agam gu bhios gluasadh cho saothrachdail ach tha mòran cuibhreann agad pàiperaich a'cheannach :-D