dealbhan

's e dà chù bhon ceithir a th'agam an-seo

's e"seann thaigh" a th'agam

Abair spòrs!

Bha mi a'ceannach taigh ùr an t’seachdain a chaidh. Bha sin doirbh a faighinn airgead bhon bhanca. 's e taigh air leith a th'ann. Cha b'urrainn do bhanca luach a'fhaighin a-mach agus bu choir iad thoir an iasad idir... an dèidh ceithir seachdain fuireach thuirt banca gum bidh.
tha mi an dòchas an seann thaigh a reic a dh’aithghearr oir cha bhidh aon sgilinn ruadh agam.