Iodhal Ameireaganach

An toil leat coimhead air telebhisean? Cha toil leam e. Ach uaireannan bidh mi a’ sealltainn air taisbeanaidhean sònraichte, mar sin fìolm math agus mìneachadh inntinneach, agus gach bliadhna air "iodhal ameireaganach". Tha e cudromach a choimhead air telebhisean-taisbeanaidhean anns na Stàitean Aoinichte air sgàth gum bi thu a’ dèanamh deasbaid an ath latha aig obair, uill, ‘s math dh’fhaoidte a bheil sin fìor ann an iomadh dùthaich. 'S e taisbeanaidh glè math airson còmhraidh a th' ann an "iodhal ameireaganch". ‘S e neach-seinn math agus dona ann, a bhios iad a’ cur air falbh luaithe no maille. Ach an uair seo tha e diofraichte. ‘S urrainn dha fear fuireach ‘s fiù nach urrainn dha seinn math. ‘S dòcha oir ‘s e Innseanach a th’ann agus bidh iomadh luchd - Innseanach a’ taghadh air a shon no oir bidh daoine a’ taghadh air sgàth gu bheil iad ag iarraidh droch neach-seinn a buannaich, chan eil fhios agam agus chan eil mi coma. Tha e èibhinn agus chì sinn cò bhuannaicheas an ceann. A bheil sin cudromach? Chan eil.