Càite a bheil na drannd-eòin?


An latha roimhe, sheall mi air dealbhan a’ bhliadhna seo agus lorg mi dealbh gun do thog mi air an fhosglan againn an Fhoghar. Thog sinn suas biadhadh drannd-eòin faisg air flùraichean an toil leatha. Tha sùgh siùcarach agus ìocshlaint tarraing ann am botal. ‘S urrainn don drannd-eòin lionn leaghte dearg fhaighinn tro fhosglaidhean beaga air bronn a’ bhotail a bheil iad coltach ri blàthan.
Rinn mi rudeigin ceàrr a’ chiad thuras nuair a dh’fheuch mi drannd-eòin a bhiadhadh agus chan eil iad air a thighinn. Ach am bliadhna seo, rinn mi an sùgh nas thiugha, chleadh mi tòrr stuth agus uisge nas lugha, agus thàinig iad! Bu toil leam mòr coimhead orra.
Dh’fheuch mi dealbh a thogail, fiù ‘s bha mi nam sheasamh mu shlat faisg air bha na h-eòin ro bheag neo ro luath a chum dealbh math fhaighinn. Seall, an faic thu e?
A-nis, chaidh iad air falbh an geamhradh. Càite an deach iad?