Tha mi Air Ais

Halo, mo charaiean agus duine eile! Tha mi air ais ann an tìr nam blog. Bha mi sàmhach agus nach bruidhinn mi àrd. Tha mi an dòchas gur urrainn dhomh sgeulachdan innse dhuibh a-rithist. Ach, tha mi an dòchas nach dìochuimhnich mi air mo Ghàidhlig.
Chì mi thu!