Tha na cait agamsa cuideachd!


Tha dà chat anns an taigh agam a-muigh is a-staigh, tha aon chat fireann às a Ghearmailt agus cat boireannach Ameireaganach. ‘S e an t-ainm “Tommy” a th’air Gearmailteach agus “Minnie” a th’ oirre. Tha Tommy nas sine na Minnie. Thèid innse dhomh nach urrain dhut cat a gluasad ach bha Tommy air a ghluasad trì turais fiù ‘s don Stàitean Aoinichte. Tha sùilean gorm aig Tommy is sùilean buidhe aig Minnie. Tha gràdh eatorra, nach buidhe dhaibh!