òran

's toil leam an t-òran seo le Andrew White. Shaoil mi gum bu toil leam èisdeachd ris anns a' Ghàidhlig. Dh'eadar-theangaich mi e ach chan eil deagh Ghàidhlig agam idir. Tha mi airson ga phostadh co-diugh, oir tha fhios agam cò ann a chreid mi gum bidh mòran òran agus bàrdachd nas fheàrr anns a' Ghàidlig na anns a'Bheurla. Tha an seo ma tha!

Dràgon gainmhich

Tha dràgon gainmhich air leaghadh air ais anns a’ mhara
Chan eil sin a’ dol seachad air ach ri fhaicinn lorgan chas-cheuman
am B’ àbhaist dhi a bhith
Beann Dràgon gainmhich, thu is mi.


‘s e dithis luchd-siubhail air an tìr àrsaidh,
Aibhnichean òir, daoimeanan ann an gainmhich,
A tha iad a’ faicinn rudan
nach tuigidh duine eile
Gathan na gealaich ‘s dràgonan ann na dùthaich fàidheanta.

A dhràgon ghainmhich, tha thu a’ èigh an t-ainm agam
A dhràgon gainmhich, b’ e an aon an còmhnaidh a bh’ ann
fo
do shean.

Tha iasgairean a’ cur na lìn aca às an traigh
tha tuinn ann na cuipean gaoithe
tha mara dorcha a’ glaodhadh
‘s e seòl-mara a tha tionndaidheadh
‘S e deòir dràgon gainmhich a th’ ann anns a’ chur seachad ùine.

A dhràgon ghainmhich, tha thu a’ èigh an t-ainm agam
A dhràgon gainmhich, b’ e an aon an còmhnaidh a bh’ ann
fo do shean.