Eidheann Nimheil

Poison Ivy

Tha eidheann nimheil ann an gàrradh agam. ‘S e lus cunnartach a th’ ann. Bidh eidheann nimheil a’ glèidh nimh làidir a bhios choireach ri bristeadh a-mach. Tha lus comasach air iomad cumadh, ach ‘s e trì duilleagan a th’ ann a gnàth. ‘S dòcha gum bi e coltach ri lus streapach no preas. Ach daonnan bidh trì duilleagan a’ toirt fhios do duine. Tha e glè doirbh ga chuir air falbh. Tha am meacan aige fad is farsaing. Cha ghabhadh e a loisg air sgàth gum bidh e leig a-mach smoc nimhnich. Bidh an smoc sgamhanan a ghoirteachadh. Bha daoine ann a chaidh sgamhan aca an tuit. ‘S e nimh làidir as fheàrr ga mharbhadh. Bidh tachas air duine a faodaidh gun seas e trì seachdainean. Faodaidh brachadh suidh a-mach. Chan eil e snog idir. Chan eil seòrsa lus ann an t-saoghal aosda, cha mhotha ann an Alba no anns a’ Ghearmailt.

http://www.poison-ivy.org/

Barailean: 1

Sgrìobh Blogger Cam...

O, Eilidh, is beag orm eidheann nimheil! 'S e lus dona a th'ann gu dearbh.

3:19 PM  

Sgrìobh do bharail...

<< Dhachaigh