ann an Alba sa Ghiblean


Thog mi iomad dealbhan... cus ach 's toil leam mòr Alba agus daoine aice. Bha mi a’ draibheadh bhon Sunderland gun An Gearasdan far a bha mi a’ fuireach airson oidhche Dihaoine. Choinneach mi ri caraidean agam anns an taigh-òsta.

Anns an ath mhadainn dh’fhalbh mi gun Sabhal Mòr Ostaig far a choinnich mi ri Cam. Bha ise aig Sabhal Mòr airson clas ìre 7. Bha i a’ cur! Bha an t-sneachda ann. Brrr. Chaidh sinn gun am Phloc agus dh’fhuirich sinn anns a leabaidh is bracaist leis a’ bhan charaid aig Cam. ‘S e baile snog a th’ anns a’ Phloc! Bha iomad luchd turais ann cuideachd... Chòrd e rium glè mhòr co diugh agus bha an t-sìde nas fheàrr.

Choinnich sinn ri Coinneach agus an càr aige Disathairne. ‘S e fear òg a th’ ann agus bha esan ri coimhead ri dithis bhoireannaich a bheil beagan nas sine. A Choinnich bochd. Bha sinn ann an taigh seinne ach nach dh’òl sinn deoch làidir idir!. Nach bochd sin, ach bha sinn ri draibheadh gun Inbhir Narann far a bha sinn aig leabaidh is bracaist eile. Bha daoine glè snog agus coibhneil, bhiadhtaich iad gu math! Às dèidh thadhal sinn air doras buidhne le àireamh còig air. Bidh an teaghlach càirdeil a’ fuireach an seo, duine agus chèile aige agus dà chù agus dà chat... chòrd cèilidh rium glan.

Didòmhnaich bha mi air ais anns an eilean Sgiathanaich. Bha droch shìde mar as trice. Cha robh mi coma. Bha mi ann an ìre sia. Bha Niall na thidsear, agus bha e glè mhath agus èibhinn cuideachd. Biodh esan làn sgeulachdan. ‘s e seann bhalaich a th’ ann. Ach bha e doirbh ga thuigsinn air mo shon, ‘s ann às na hearadh a th’ ann.

Choinnich mi ri iomad caraid agus chòrd seachdain seo rium cho math. Bidh mi a’ dol air ais.