Eidheann Nimheil

Poison Ivy

Tha eidheann nimheil ann an gàrradh agam. ‘S e lus cunnartach a th’ ann. Bidh eidheann nimheil a’ glèidh nimh làidir a bhios choireach ri bristeadh a-mach. Tha lus comasach air iomad cumadh, ach ‘s e trì duilleagan a th’ ann a gnàth. ‘S dòcha gum bi e coltach ri lus streapach no preas. Ach daonnan bidh trì duilleagan a’ toirt fhios do duine. Tha e glè doirbh ga chuir air falbh. Tha am meacan aige fad is farsaing. Cha ghabhadh e a loisg air sgàth gum bidh e leig a-mach smoc nimhnich. Bidh an smoc sgamhanan a ghoirteachadh. Bha daoine ann a chaidh sgamhan aca an tuit. ‘S e nimh làidir as fheàrr ga mharbhadh. Bidh tachas air duine a faodaidh gun seas e trì seachdainean. Faodaidh brachadh suidh a-mach. Chan eil e snog idir. Chan eil seòrsa lus ann an t-saoghal aosda, cha mhotha ann an Alba no anns a’ Ghearmailt.

http://www.poison-ivy.org/

ann an Alba sa Ghiblean


Thog mi iomad dealbhan... cus ach 's toil leam mòr Alba agus daoine aice. Bha mi a’ draibheadh bhon Sunderland gun An Gearasdan far a bha mi a’ fuireach airson oidhche Dihaoine. Choinneach mi ri caraidean agam anns an taigh-òsta.

Anns an ath mhadainn dh’fhalbh mi gun Sabhal Mòr Ostaig far a choinnich mi ri Cam. Bha ise aig Sabhal Mòr airson clas ìre 7. Bha i a’ cur! Bha an t-sneachda ann. Brrr. Chaidh sinn gun am Phloc agus dh’fhuirich sinn anns a leabaidh is bracaist leis a’ bhan charaid aig Cam. ‘S e baile snog a th’ anns a’ Phloc! Bha iomad luchd turais ann cuideachd... Chòrd e rium glè mhòr co diugh agus bha an t-sìde nas fheàrr.

Choinnich sinn ri Coinneach agus an càr aige Disathairne. ‘S e fear òg a th’ ann agus bha esan ri coimhead ri dithis bhoireannaich a bheil beagan nas sine. A Choinnich bochd. Bha sinn ann an taigh seinne ach nach dh’òl sinn deoch làidir idir!. Nach bochd sin, ach bha sinn ri draibheadh gun Inbhir Narann far a bha sinn aig leabaidh is bracaist eile. Bha daoine glè snog agus coibhneil, bhiadhtaich iad gu math! Às dèidh thadhal sinn air doras buidhne le àireamh còig air. Bidh an teaghlach càirdeil a’ fuireach an seo, duine agus chèile aige agus dà chù agus dà chat... chòrd cèilidh rium glan.

Didòmhnaich bha mi air ais anns an eilean Sgiathanaich. Bha droch shìde mar as trice. Cha robh mi coma. Bha mi ann an ìre sia. Bha Niall na thidsear, agus bha e glè mhath agus èibhinn cuideachd. Biodh esan làn sgeulachdan. ‘s e seann bhalaich a th’ ann. Ach bha e doirbh ga thuigsinn air mo shon, ‘s ann às na hearadh a th’ ann.

Choinnich mi ri iomad caraid agus chòrd seachdain seo rium cho math. Bidh mi a’ dol air ais.

òran

's toil leam an t-òran seo le Andrew White. Shaoil mi gum bu toil leam èisdeachd ris anns a' Ghàidhlig. Dh'eadar-theangaich mi e ach chan eil deagh Ghàidhlig agam idir. Tha mi airson ga phostadh co-diugh, oir tha fhios agam cò ann a chreid mi gum bidh mòran òran agus bàrdachd nas fheàrr anns a' Ghàidlig na anns a'Bheurla. Tha an seo ma tha!

Dràgon gainmhich

Tha dràgon gainmhich air leaghadh air ais anns a’ mhara
Chan eil sin a’ dol seachad air ach ri fhaicinn lorgan chas-cheuman
am B’ àbhaist dhi a bhith
Beann Dràgon gainmhich, thu is mi.


‘s e dithis luchd-siubhail air an tìr àrsaidh,
Aibhnichean òir, daoimeanan ann an gainmhich,
A tha iad a’ faicinn rudan
nach tuigidh duine eile
Gathan na gealaich ‘s dràgonan ann na dùthaich fàidheanta.

A dhràgon ghainmhich, tha thu a’ èigh an t-ainm agam
A dhràgon gainmhich, b’ e an aon an còmhnaidh a bh’ ann
fo
do shean.

Tha iasgairean a’ cur na lìn aca às an traigh
tha tuinn ann na cuipean gaoithe
tha mara dorcha a’ glaodhadh
‘s e seòl-mara a tha tionndaidheadh
‘S e deòir dràgon gainmhich a th’ ann anns a’ chur seachad ùine.

A dhràgon ghainmhich, tha thu a’ èigh an t-ainm agam
A dhràgon gainmhich, b’ e an aon an còmhnaidh a bh’ ann
fo do shean.