Oidhche Challainn

Bliadhna Mhath Ùr do na Gaidheil, na fileanta agus na luchd-ionnsaidh. Dè tha dol an-diugh?

Barailean: 3

Sgrìobh Blogger Graisg...

Tha mi a' sgrìobhadh sgudal sa Ghàidhlig mar as àbhaist. Bliadhna mhath ùr dhutsa cuideachd, nuair a thig i!:-)

10:21 AM  
Sgrìobh Blogger Helena Gowan...

B'àill leat?! Dè sgudal? A bheil thu a’tarraing mo choise? tha a'shochair orm a sgrìobhadh sgudal agus stuth gòrach.

2:05 PM  
Sgrìobh Blogger Mac an t-Sronaich...

Uill, oidhche bha sin bha mi direach a' coimhead an telebhisein comhla ris an teaghlach. Prògraman mar - Only an excuse agus Chewin the fat. Ach dh'ionndrainn mi 'Tam the Gun' aig meadhan-oidhche. Gus am bris an latha.

10:49 AM  

Sgrìobh do bharail...

<< Dhachaigh