Didomhnaich dubh neo an e toil leat bàrdachd?

tha Didomhnaich ann
tha coimpiutar eile brist'
chan eil airgead 'am

oidhche mhath.

Chan eil mi ach a’tarraing asad. Chan eil bàrdachd ann an-seo. An e toil leat bàrdhachd? S'toil l'. Cha chreid mi nach ann leughadh 'is tuigsinn nas dorra a th'ann na sgeulachdan. Tha ban-caraid agam a 's urrain dhi sgrìobhadh deagh bhàrdachd sna Gàidhlig. An urrain dhut?

Barailean: 3

Sgrìobh Blogger Mac an t-Sronaich...

Chan urrainn tha eagal orm. Chan eil mi math air faclan a chur ri chèile ann am Beurla. Ach ann an Gàidhlig....Uill, a leig mi leas a' chorr a radh?

7:40 AM  
Sgrìobh Blogger Helena Gowan...

Fàilte a Mac an t-sronaich. tha mi toilichte gu bheil gad fhaicinn, le neo gun duan. :-D

10:09 PM  
Sgrìobh Blogger mona...

Is toigh leam bàrdach gu dearbh, anns gach cànan! Nam bheachd 's e dòigh math a th' ann airson cànan ionnsachadh, agus mòran mu cùltar agus eachdraidh a chànain ionnsachadh cuideachd. Tha pìosan bhàrdachd bho cuid chànanan air mo theanga, agus is toigh leam fhìn bàrdachd a sgrìobhadh cuideachd. Gach turas nuair a thoisicheas mi dàn beag a sgrìobhadh ann an cànan ùr eile a tha mi ag ionnsachadh, bidh mi toilichte o chionn 's gu bheil fios agam gu bheil mi a' dol air adhart gu math leis a' chànan.
mona

5:15 AM  

Sgrìobh do bharail...

<< Dhachaigh