Didomhnaich dubh neo an e toil leat bàrdachd?

tha Didomhnaich ann
tha coimpiutar eile brist'
chan eil airgead 'am

oidhche mhath.

Chan eil mi ach a’tarraing asad. Chan eil bàrdachd ann an-seo. An e toil leat bàrdhachd? S'toil l'. Cha chreid mi nach ann leughadh 'is tuigsinn nas dorra a th'ann na sgeulachdan. Tha ban-caraid agam a 's urrain dhi sgrìobhadh deagh bhàrdachd sna Gàidhlig. An urrain dhut?