cluich na geamaichean!

Ma bhios mi nam leisg 's toil leam nam fòraman eile a'coimhead càit' a bhios mi a'faidhinn ceanglaichean èibhinn bhon am gu am. Tha mi a'cuir cuid an-seo. Tha mi an dòchas gu chòrdaigh ruibh.
http://www.bbc.co.uk/science/humanbody/sleep/sheep/reaction_version5.swf

agus:
http://www.bbc.co.uk/history/ancient/vikings/launch_gms_viking_quest.shtml

An innis thu dhomh mar rinn thu?

Barailean: 1

Sgrìobh Blogger Jessica...

Hehe, 's toil leam na caoraich. Chuir mi nan cadal iad gu luath (0.1374 sec average). 'S e "Rocketing Rabbit" a th' annam! Feuchaidh mi an geama eile a-nochd - bu choir dhomh obair an-drasda...

(Duilich, chan eil sracan agam an-seo.)

3:07 AM  

Sgrìobh do bharail...

<< Dhachaigh