dealbhan

's e dà chù bhon ceithir a th'agam an-seo

's e"seann thaigh" a th'agam

Barailean: 4

Sgrìobh Blogger Graisg...

'S e taigh snog a th' ann. Nan robh a riamh a leithid blog Gàidhlig san aon nòs ris an iris ‘Hello’ bhiodh thusa innte gu dearbh Eilidh. ;-

6:08 AM  
Sgrìobh Blogger Tony...

Is this a still used site of yours and a bheil Gaidhlig agaibh?

9:18 AM  
Sgrìobh Blogger Helena Gowan...

depends on who is you. It's still my site and I use it whenever I find a minute or two, and
tha, tha beagan Gaidhlig agam. :D

2:37 PM  
Sgrìobh Blogger Cadalach...

Có am fear seo? Leugh mi beagan air a' bhlog aige, ach cha robh e inntinneach idir. Abair ad ge-ta! Dé do bheachd, Eilidh -- an e spùinneadair-mara a th'ann? :-)

7:14 AM  

Sgrìobh do bharail...

<< Dhachaigh