Abair spòrs!

Bha mi a'ceannach taigh ùr an t’seachdain a chaidh. Bha sin doirbh a faighinn airgead bhon bhanca. 's e taigh air leith a th'ann. Cha b'urrainn do bhanca luach a'fhaighin a-mach agus bu choir iad thoir an iasad idir... an dèidh ceithir seachdain fuireach thuirt banca gum bidh.
tha mi an dòchas an seann thaigh a reic a dh’aithghearr oir cha bhidh aon sgilinn ruadh agam.

Barailean: 3

Sgrìobh Blogger Graisg...

A bheil dealbh agad dhuinn Eilidh?

6:01 AM  
Sgrìobh Blogger Helena Gowan...

Cò dealbh, dealbh taighe ùr no bhon mi fhìn?
Cha dhealbh taighe agam fhathast. Bidh mi ga phostadh.

9:55 AM  
Sgrìobh Blogger Graisg...

an dà chuid ? Seann 's ùr. :-)

1:58 PM  

Sgrìobh do bharail...

<< Dhachaigh