Tha mi air mo dhòigh...

Bhuannaich mi chiad blog. Cha robh mi riamh an seo... tha eagal orm a'postadh seo. Tha mi ag ionnsachachd Gàidhlig airson aon bliadhna aguas tha duil orm gum bi mi mòran mearachdan a'dheanamh. Bidh e ràsanach ga leughadh!

Barailean: 7

Sgrìobh Blogger Robert Shields...

RSS Feeds Available from WAVY.COM
What is RSS? RSS is an easy way to get the news you want whenever it is updated.
Hello to you. May I say that you have an excellent Blog and well worth the visit. I will definitely come back again as I found it of interest.

I also have a blog at http://www.blog.hypnotherapy-training.info/
and a web site that may be of interest to you on the subject of hypnosis fear flying.

Please check it out when you can find the time at: http://www.hypnotherapy-training.info .

3:27 PM  
Sgrìobh Blogger Graisg...

Uill am bi Mgr Shields ag ionnsachadh Gàidhlig? Chòrd do phìos leis! :-)
‘Acne’ dè tha sin sa Ghàidhlig? ‘bach-lobhra’ a-rèir an stòr-dàta SMO ‘s ‘guireanach’ airson ‘spotty' a-rèir an fhaclair Mark.

Ach a dh’ aindeoin na h-amadan ud tha thusa ‘ air do dhòigh’ Eilidh agus feumaidh mi a ràdh gum bu chòir dhut a bhith ann an deagh shunnd - 's math a rinn thu. Sin thu fhèin Eilidh abair blog!

6:16 PM  
Sgrìobh Blogger Cadalach...

Math gad fhaicinn sa' chruinne-bhlogaichean Ghàidhlig.

An cuir thu spam gu Mgr Shields? Chunnaic mi am blog aige -- 's e bùrach a bh'ann 's tha mi a' smaoineachadh gur e gille-nan-car a th'annsan... chì sinn ma thilleas e! :-)

9:06 AM  
Sgrìobh Blogger Graisg...

‘S e làrach sgoinneil aige. Chuir mi £79.00 thuige sa mhadainn seo co-dhiù – bha mi dìreach glacte leis, ach ‘s e suainealachadh a th’ ann nach eil?. Tha colaiste aige cuideachd, abair duine a th’ ann! Cia mheud airgid airson ceum a dhèanamh?

5:17 PM  
Sgrìobh Blogger Cadalach...

O Ghraisg, nach robh spòrs gu leòr agad le cairtean air an lìon o chionn ghoirid? Bu chòir dhut a bhith faiceallach leis an airgead agad, a bhalaich!

Tha mi duilich, Eilidh, ach seo mar a tha e sa' chruinne-bhlogaichean... :-)

8:04 PM  
Sgrìobh Blogger Graisg...

Raibeart a ghràidh, am bu toil leat làrach sa Ghàidhlig? Bhiodh do shuainealachadh gu math feumail dhuinn airson Gàidhlig a brosnachadh?
Bu chòir dhut iarrtas a chur air bòrd na G gun dàil?

4:43 AM  
Sgrìobh Blogger tearlach61...

Is math d'faicinn le blog. Tha e inntinneach mar a tha ùidh aig Robert Sheilds ann na blogaichean sa Ghàidhlig.

11:05 AM  

Sgrìobh do bharail...

<< Dhachaigh